Præsentation af undersøgelse

Morsø Kommune og Morsø Erhvervsråd har fået gennemført en analyse af det lokale erhvervslivs struktur, præstationer, udfordringer, behov og ønsker til erhvervsfremmeindsatsen på Mors. Formålet har været at skabe et faktabaseret grundlag for fremadrettet at styrke og udvikle den lokale erhvervsfremmeindsats yderligere til gavn for væksten og beskæftigelsen på Mors.

Læs artiklen om hovedpunkterne fra undersøgelsen >>

Læs den fulde rapport >>