Skip to main content

PRESSEMEDDELELSE

| Udgivet 6. juli 2023 |

Arbejdsgruppen bag Morsø Erhvervsråds tanker om etablering af BusinessPark Mors vil samle ideer og inspiration fra mulige brugere og potentielle investorer

 

 

 

Planerne er stadig på et meget forberedende stadie, men de begynder at tage form og afstikke en retning for, hvordan man kan komme videre med etablering af en business park på Mors. Morsø Erhvervsråd har nedsat arbejdsgruppe, der skal afsøge mulighederne og interessen for at skabe et erhvervs-fællesskab for virksomheder, og arbejdsgruppen er nu parat til at gå i dialog med det lokale erhvervsliv om tankerne.

 

 

”Indtil videre holder vi det hele meget åbent for at få så mange ideer som muligt i spil. Derefter tager vi fat på at konkretisere planerne, definere målgrupper og se på fysiske rammer for et erhvervsmæssigt fællesskab, siger Torben Eilskov Leth, der er formand for arbejdsgruppen og medlem af Morsø Erhvervsråds bestyrelse.

 

 

Gode erfaringer

”Det overordnede formål med parken vil være at understøtte iværksættere og eksisterende virksomheder med fysiske rammer, der skaber synergi og nye muligheder for virksomhederne på tværs. Vi satser på, at både nyetablerede og igangværende virksomheder inden for en lang række brancher vil kunne drage nytte af hinanden og af de fælles faciliteter, businessparken kan tilbyde.

Erfaringen fra andre byer viser, at et fællesskab som dette kan være relevant for både iværksættere, mindre virksomheder, små afdelinger af større virksomheder, folk med behov for en arbejdsplads 2-3 dage om ugen og mange andre”. Det behov findes også på Mors”, siger Torben Leth.

 

 

Interessen afdækkes

Efter sommerferien vil arbejdsgruppen gå i gang med at afdække interessen. Dels hos mulige brugere af rammerne og dels hos potentielle investorer, som kan se en interesse i at styrke det lokale erhvervsliv med en businesspark, der både socialt og kommercielt åbner nye muligheder for nye og bestående virksomheder på Mors.

 

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Torben Eilskov Leth på telefon 51309020

 

Arbejdsgruppen for BusinessPark Mors