Skip to main content

PRESSEMEDDELELSE

| Udgivet 23. oktober 2023 |

Komité søger 352 mio. fra pulje til udvidelse af Rute 26

Komitéen for udvidelse af Rute 26 og Rute 34 opretholder sit pres på det politiske system for at opfylde komitéens krav om at få opgraderet statsvejene fra Hanstholm til Herning. Målet er at sikre øget fremkommelighed på strækningen, der udgør en veritabel livsnerve for hele landsdelen.

Derfor anmoder komitéen nu om at få del i de 3,5 mia. kr., der i forbindelse med infrastrukturaftalen fra 2021 blev afsat i en pulje, der skal sikre bedre trafikal sammenhæng mellem land og by. Konkret anmoder komitéen om en udlodning på 352 mio., som er prisen for at få udvidet Rute 26 på strækningen fra Sallingsund til Vium, der ikke er omfattet af infrastrukturaftalen om udvidelser af Rute 26 og Rute 34.

”Komitéen anerkender, at områdets markante behov for en opgradering af Rute 26 og 34 delvist er tilgodeset i den aftale, Folketingets partier har indgået om statens investeringer i infrastruktur frem til 2035. Men i en samlet vurdering må det erkendes, at problemet med øget fremkommelighed på hele strækningen fra Hanstholm til Herning ikke opfyldes med de aftalte vejudvidelser” hedder det i en henvendelse til transportminister Thomas Danielsen, Folketingets Transportudvalg og Vejdirektoratet.

Det vil koste cirka 352 mio. kr. at opgradere strækningen fra Sallingsund til Vium, der ifølge komitéen risikerer at blive en flaskehals med den forventede stigning i ikke mindst den tunge trafik på denne del af Rute 26.

 

Venter 700 lastbiler pr. døgn

”Specifikt for Rute 26 fra Sallingsund til Vium gælder det, at den tætte trafik sammen med strækningens forløb er årsag til reduceret fremkommelighed”, skriver komitéen i sin henvendelse.

I dag kører cirka 9.500 biler dagligt på strækningen, og problemet vil kun vokse i de kommende år. Ikke mindst på grund af den forventede stigning i den tunge trafik i hele området – men især på Rute 26 fra Sallingsund til Kåstrup. Hovedårsagen er en markant stigning i aktiviteterne i de virksomheder, der er hjemmehørende i GreenLab Skive. Her siger prognoserne, at antallet af lastbiler til og fra GreenLab vil stige fra de nuværende 210 lastvognstog pr. dag til cirka 700 lastvognstog pr. dag i 2030.

”Dertil skal lægges udviklingen i den øvrige trafik på Rute 26. Alene det forhold, at hvert eneste lastvognstog og personbil skal passere rundkørslen i krydset Rute 26/Kåstrupvej må forventes at medføre trafikalt sammenbrud på stedet”, påpeget komitéen i henvendelsen til politikerne.

Komitéen for udvidelse af Rute 26 og Rute 34 er nedsat i 2018 som et samarbejde mellem Thisted, Morsø, Skive og Herning kommuner.

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Borgmester Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune, på telefon 24 79 22 85

Borgmester Niels Jørgen Pedersen, Thisted Kommune, på telefon 24 29 28 27

Borgmester Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommune, på telefon 97 53 80 40

1.viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune, på telefon 60 67 99 97