4. del: Kursus- og netværksforløb - Professionelt bestyrelsesarbejde i forsyningsbranchen

 

Kravene til bestyrelser i forsyningsvirksomheder er blevet større, og der er stigende fokus på de kompetencer, som det enkelte bestyrelsesmedlem skal have. Samtidig stiger behovet for videndeling for at sikre det bedste samspil og dynamik i bestyrelsesarbejdet. 

Alle bestyrelsesmedlemmer i forsyningsselskaber i Thy, Mors og Salling tilbydes derfor et kursus- og netværksforløb over 4 datoer. 

 

Formålet med dette forløb er

● At sikre den fortsatte udvikling i forsyningsvirksomhederne til fordel for forbrugerne

● At sikre et effektivt bestyrelsesarbejde

● At sikre fremtidig rekruttering til bestyrelserne

● At sikre løbende videndeling og kompetenceudvikling

● At sikre såvel lokal som branchemæssig forankring

 

Indholdet i kursus- og netværksforløbene

Er afholdt: Kursusdag 1 – Den professionelle bestyrelses ansvar, rolle og opgaver

30. maj 16.30 – 20.00 hos Morsø Erhvervsråd inklusiv smørrebrød

  ● Selskabslovens bestemmelser i praksis i en forsyningsvirksomhed

  ● Hvad er en professionel bestyrelse i en forsyning?

  ● Hvordan arbejder man både som ”vagthund” og ”lods” i bestyrelsen?

  ● Hvad er den samlede bestyrelses kompetencer, og hvordan sikrer man, at de kommer i spil?

  

Kursusdag 2 – Den effektive bestyrelses ”værktøjskasse”

22. august 16.30 – 20.00 hos Morsø Erhvervsråd inklusiv smørrebrød

  ● Bestyrelsens kompetencer – guidelines

  ● Tilrettelæggelse af det effektive bestyrelsesarbejde

  ● Årshjulet

  ● Den gode mødeindkaldelse

  ● Forhandlingsprotokollen

  ● Bestyrelsesevaluering

 

Efterfølgende tilbydes deltagerne to netværksarrangementer

Netværksmøde 1: 10. oktober 16.30 – 19.00 inklusiv smørrebrød

Netværksmøde 2: 9. januar 16.30 – 19.00 inklusiv smørrebrød

  ● Emnerne for netværksarrangementerne aftales på kursusdag 2

 

Praktisk

● Tilmelding skal ske senest 15. maj

● Pris: 2.850 kr. ekskl. moms

For yderligere information kontakt: 

Jytte Schmidt MVR Consult: 2344 8213

Per Søndergaard Morsø Erhvervsråd: 4072 5270