Erhvervsrådets Generalforsamling 2021

– torsdag den 17. juni kl. 15.30 i Morsø Ungdomsgaard,
Spurvevej 2, 7900 Nykøbing Mors med følgende dagsorden:

 

Velkomst ved Formand Tage Odgaard Nielsen

 • Kort præsentation af teamet hos Morsø Erhvervsråd

 

Ifølge vedtægterne

 • Valg af dirigent

 • Formanden fremlægger årsberetning

 • Det reviderede årsregnskab 2020 fremlægges til godkendelse

 • Budget for 2021 fremlægges til orientering

 • Medlemskontingent for 2022 fremlægges til orientering

 • Indkommende forslag fra bestyrelsen/medlemmerne fremlægges og motiveres

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer

 • Valg af suppleanter

 • Valg af revisor

 • Eventuelt

 

 

Pause med sandwich

 

 

Status vedr. Rute 26/34 ved Kjeld Vang, kommunikationsrådgiver Vang&CO

 

Temaindlæg ved Frank Lissner - tidl. chef for Jægerkorpset

 

Uddeling af Morsø Erhvervsråds hæderspriser 2021

 • Den Gyldne Musling

 • Den Gyldne Østers

 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes på mail post@mer.dk senest 14 dage før generalforsamlingen!

 

Da 2 bestyrelsesmedlemmer ikke ønsker genvalg er man velkommen til at tilkendegive sit kandidatur eller indstille en kandidat før generalforsamlingen på mail post@mer.dk - selvom det endvidere er muligt at foreslå en kandidat direkte på generalforsamlingen.

 

Tilmelding kræver medlemsskab. Grundet traktementet er tilmelding nødvendig senest tirsdag den 15. juni. 

 

Adgang til generalforsamlingen kræver gyldigt Coronapas!