Generalforsamling 2020

 

24. februar kl. 15.30 åbner Morsø Erhvervsråd dørene til årets generalforsamling. Bestyrelsen tager medlemmerne med gennem et 2019 med mange positive aktiviteter og fortsat medlemsfremgang – men også med en beklagelig sag, der førte til bestyrelsesformand Jesper Overgaards og erhvervsdirektør Per Søndergaards fratræden.

Når dét kapitel er lukket, ser Morsø Erhvervsråd ind i en spændende fremtid. Også de planer vil bestyrelsen gerne drøfte med medlemmerne.

Vi får besøg af erhvervsminister Simon Kollerup (S), og så skal vi traditionen tro uddele Den Gyldne Musling og den Gyldne Østers til henholdsvis en driftig Mors-virksomhed og en lovende iværksætter.

Afslutningsvis vil der som noget nyt være en let anretning og som sædvanligvis mulighed for at netværke.

 

Program

15:30-17:00     Ordinær generalforsamling med tilbageblik på 2019

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning 
  • Godkendelse af regnskab 2019
  • Budget og kontingent for 2021
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

17:00-17:15     Pause

17:15-17:40     Erhvervsrådet – fremtiden er begyndt

17:40-18:10     Indlæg ved erhvervsminister Simon Kollerup (S)

18:10-18:45     Uddeling af Morsø Erhvervsråds hæderspriser: Den Gyldne Musling og Den Gyldne Østers

18:45                 Let anretning og netværk for alle

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes på mail til mje@mer.dk senest 10.02.2020

 

Tid og sted

Mandag 24. februar kl 15:30 

Musikværket, Gasværksvej 60, 7900 Nykøbing Mors

 

Tilmelding 

Er nødvendig senest 20. februar. Alle er velkomne.

 

Har du spørgsmål? Kontakt

Morsø Erhvervsråd: Mette Poulsen: mje@mer.dk | T.: 7199 2103Tilmelding

Indtast venligst dine oplysninger herunder

Firma
CVR-nr.
Fornavn
Efternavn
Adresse
Postnr
By
Telefon
Mobil
E-mail
Hjemmeside
Deltagere
Bemærkninger
Ved flere end 1 deltagere, skriv venligst navnene på de enkelte deltagere