Persondataforordningen og den nye ferielov

 

I samarbejde med Advokathuset Funch & Nielsen afholder Morsø Erhvervsråd et fyraftensmøde 27. november, hvor persondataforordningen og den nye ferielov gennemgås. Mødet henvender sig til både små og store virksomheder.

Persondataforordningen – er I kommet i mål?

Persondataforordningen trådte i kraft 25. maj 2018. Reglerne er omfattende og berører alle virksomheder og deres håndtering af data i dagligdagen. Nogle virksomheder er nået langt i arbejdet med at efterleve reglerne, mens andre måske ikke helt er i mål endnu eller slet ikke har påbegyndt arbejdet.

Advokat Jes Andersen fra Advokathuset Funch & Nielsen vil derfor genopfriske persondataforordningens krav til virksomhederne. Der vil være særlig fokus på:

 • Fortrolige oplysninger og sikker mail
 • Hvilke pligter har man hvis Datatilsynet retter henvendelse/dukker op
 • Hvad er sanktionerne hvis der sker et brud
 • Hvad betyder omvendt bevisbyrde for virksomheden

Den nye ferielov påvirker arbejdsgivere

Ferieloven som vi kender den i dag ophører 1. september 2020. Allerede 1. januar 2019 påbegyndes indfasningen af den nye ferielov, og derfor er det en fordel at sætte sig ind i reglerne nu, da reglerne påvirker, hvordan arbejdsgivere fremover skal indberette og betale feriepenge.

Advokat Martin Høgholm fra Advokathuset Funch & Nielsen vil gennemgå den nye ferielov, herunder:

 • Den nugældende Ferielov i korte træk
 • Overgangsordningen fra den gamle til den nye Ferielov
 • Samtidighedsferie (ferieperioden)
 • Ferie på forskud
 • Overførsel af ferie
 • Placering af ferie
 • Overskydende ferie
 • Indefrysning af ferie

Program

15.00 Velkomst

15.10 Persondataforordning

16.40 Pause

17.00 Den nye ferielov

17.45 Tak for i dag

Der serveres kaffe og kage i pausen.

 

Praktiske oplysninger

Tid og sted:

27. november 2018 kl. 15.00 hos Morsø Erhvervsråd, Holgersgade 1, 7900 Nykøbing Mors

Pris ex. moms:

Gratis for medlemmer

Ikke-medlemmer: 300 kr. 

Ved manglende afbud faktureres et no-show fee: 300 kr. 

Tilmelding

Er nødvendig senest 26. november og kan ske nedenfor.

Har du spørgsmål? Kontakt erhvervskonsulent Lene Sejbjerg: lse@mer.dk T.: 2093 4276Tilmelding

Tilmelding til arrangementet foregår på følgende side:
Tilmeld dig arrangementet her