DETTE ARRANGEMENT ER UDSAT: Arbejder du med drikkevand? - kom på hygiejnekursus med os!

 

Kære entreprenør, håndværker og kloakmestre

 

Sikkerheden omkring vores drikkevand og folks generelle sundhed, er noget vi i Morsø Forsyning, ser som en vigtig sag. Derfor vil vi gerne tilbyde dig og dit personale et hygiejnekursus, som er med til at bidrage til beskyttelse af drikkevandet og undgåelse af smitte med E-coli.

 

Grundet corona, er det flere år siden vi sidst afholdt disse hygiejnekurser. Derfor er det tid for deltagerne fra dengang (eller lignende kurser), at få fornyet kursusbeviset ved at deltage i et repetitionskursus på 2 timer.

Har man ikke tidligere deltaget i hygiejnekurser, kan vi tilbyde et grundkursus på 4 timer. På dette kursus gennemgås grundlæggende og praktiske hygiejneregler for drikkevand og spildevand i forhold til vvs- og gravearbejder.

Kurset henvender sig til entreprenører som udfører kloak- og vandledningsarbejder, aut. vvs-installatører samt personale med tilsyn indenfor kloak- og vandledningsarbejder m.v. Når du har gennemgået kurset, vil du modtage et bevis, som sendes til dig efterfølgende.

 

Emnerne for dagen ses her:

  • Bakterier og mikroorganismer
  • Forureningskilder
  • Hvordan undgås forurening?
  • Hvad er god hygiejne?

 

Vi har igen i år hyret ingeniør Eva Bang Rasmussen fra Niras til at forestå undervisningen. Undervisningen vil veksle mellem teori, opgaveløsning og dialog. Der vil blive inddraget eksempler fra dagligdagen med udgangspunkt i praktiske arbejdssituationer, hvor der kan være fare for at forurene drikkevandet.

 

Kursusprogram uge 2 - 2022

Sted: Morsø Erhvervsråd /Erhvervscafé Holgersgade 1 - 7900 Nykøbing Mors

 

Torsdag den 13.01.2022

kl. 08.00 – 12.00: Grundkursus for nybegyndere – pris pr. person 550 kr. excl. moms

Forplejning under kursus, kl. 9:30: kaffe og rundstykke

 

kl. 12.30 – 14.30: Repetitionskursus – pris pr. person 300 kr. excl. moms

Forplejning: kaffe og kage under kurset

 

kl. 14.30 – 16.30: Repetitionskursus -pris pr. person 300 kr. excl. moms

Forplejning: kaffe og kage under kurset

 

I tilfælde af at ovenstående kurser er fyldt op, vil tildelingskriterieret være ’først til mølle – princippet’. Der kan være max 20 kursister pr. kursusindlæg.

 

Tilmelding skal ske hurtigst muligt og senest mandag den 20.12.2021 kl. 8:00.

Tilmelding kan ske på mail til: post@morsoeforsyning.dk eller på telefon: 82 13 04 04.

Det er vigtigt at du oplyser firmanavn og firmaadresse, deltager navn, e-mail og telefonnr.

 

Krav om hygiejnebevis ved afgivelse af tilbud

Hvis din virksomhed fremadrettet skal kunne byde på vand, spildevand eller varme opgaver i Morsø Forsyning, vil vi kræve at de personer der udfører arbejdet har gennemgået dette hygiejnekursus eller noget tilsvarende. Jeg vil gøre opmærksom på, at man ikke er selvskreven til at kunne byde på opgaver hos Morsø Forsyning fordi man har deltaget i kurset.

 

Vi følger udviklingen i Covid19 nøje, og vil til enhver tid følge myndighedernes krav og retningslinjer. Derfor kan kurset i værst tænkelige situation aflyses.

 

Kurset bliver afholdt i et samarbejde mellem Niras, Morsø Erhvervsråd og Morsø Forsyning.