Aftale mellem erhvervslivet og Morsø Kommune

 

Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune besluttede den 29.8.2016 at udpege Morsø Erhvervsråd som operatør på den samlede erhvervsfremmeindsats i Morsø Kommune.

Fremover beskæftiger vi os med:

  1. Start af egen virksomhed – iværksætteri

  2. Hjælp til etablerede virksomheder til udvikling af den enkelte virksomhed

  3. Erhvervsudvikling på Mors

  4. Varetagelse af erhvervslivets interesser på Mors – politisk interessevaretagelse lokalt, regionalt og nationalt

 

Læs aftalen om erhvervsfremme indsatsen her >>