Generalforsamling i Morsø Erhvervsråd den 26. april 2022

Formandens beretning v/ Tage Odgaard Nielsen 

 

Bestyrelsens beretning aflægges på selve generalforsamlingen

Beretningen fokuserer på:

 • Morsø Erhvervsråds aktiviteter og udvikling i 2021
 • Morsø Erhvervsråd – fremtidige initiativer

 

Morsø Erhvervsråds udvikling i 2021

Morsø Erhvervsråd er sat i verden for at fremme medlemmernes og erhvervslivets interesser

 • Vi samarbejder professionelt med erhvervslivet og Morsø Kommune om relevante løsninger til gavn for virksomheder og iværksættere med fokus på en positiv erhvervsudvikling på Mors
 • Vi glæder os over den meget stabile medlemsstøtte, gennem 2 svære år, hvilket betyder, at vi fastholder medlemstallet på 295 med udgangen af 2021
 • Vi har i 2021 også arbejdet målrettet med etablering af nye initiativer, så vi kan tilgodese erhvervslivet på Mors i et endnu bredere perspektiv

 

Erhvervsfremme i Morsø Kommune      

Morsø Erhvervsråd har, siden august 2016, varetaget erhvervsfremmeindsatsen i Morsø Kommune og er aktiv på 3 hovedområder, som Lov om Erhvervsfremme giver mulighed for:

 1. Erhvervsservice – individuel hjælp til virksomheder og iværksættere
 2. Erhvervsudvikling – lokale rammebetingelser og værdiskabende projekter
 3. Varetagelse af erhvervslivets interesser - overfor politiske beslutningstagere lokalt, regionalt og nationalt

 

På bestyrelsens vegne vil jeg benytte lejligheden til at takke kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune for den fortsatte tillid. Opbakningen og det gode samarbejde mellem Morsø Kommune, erhvervslivet og Morsø Erhvervsråd vurderes vigtigt for lokalsamfundet og erhvervsudviklingen på Mors 

 

Erhvervsservice

Morsø Erhvervsråd hjælper virksomheder og kommende iværksættere med at gøre det nemmere at tænke fastholdelse, udvikling og opstart af ny virksomhed

En kerneydelse består i at tilbyde kvalificeret vejledning, hvor emnerne kan omhandle alt fra, konkrete  udfordringer, nye forretningsmuligheder og fokus på vækstpotentiale

Som adgangen til det offentlige erhvervsfremmesystem hjælper vi iværksættere og virksomheder med at navigere i en kompleks verden med tilbud om specialiseret vejledning og støttemuligheder

Vores vejledning er personlig og individuel og er understøttet af digitale værktøjer, og iværksættere

og virksomheder tilbydes vejledning i samarbejde med lokale rådgivere

 

Én af vores styrker er et vidtforgrenet netværk, som vi gerne bringer i spil, og vi bringer vores samarbejdspartnere i spil både nationalt og internationalt

 

Vi giver virksomhederne værdifuld indsigt, der kan være med til at sætte et ekstra skub i udviklingen og

vi møder jer altid i øjenhøjde til en fortrolig snak, både i det store perspektiv og ned i detaljen

 

Aktiviteter i 2021

Med baggrund i Covid-19 har vi udsat planlagte aktiviteter som Business Brunch og den lokale uddannelsesmesse, men er kommet i mål med at gennemføre Karrieremesse og Dialogmøde med stor succes.

Vi har arbejdet fokuseret på at skabe mere synlighed ud mod erhvervsrådets interessenter med etablering af et inspirerende og professionelt netværks- og iværksættermiljø i Holgersgade 1

Vores Erhvervscafé har allerede huset

 • Workshops
 • Netværksmøder
 • Caféen har ligeledes været benyttet til bestyrelsesmøder og salgsmøder som et tilbud til vores medlemmer

Vi har arbejdet målrettet med at skabe en endnu bredere kommunikationsplatform ved optimering af nyhedsbreve og SoMe kanaler og snart en ny hjemmeside

Vi har etableret et nyt CRM-system med mulighed for at målrette virksomhedsrettede indsatser:

 • Forretningskoncept
 • Organisationsudvikling
 • Kunderelationer
 • Virksomhedsdrift

 

Rute 26 og 34

Morsø Erhvervsråd fungerer fortsat som sekretariat for den tværkommunale komité

Gennem mange år har udvidelsen af strækningen stået højt på erhvervslivets ønskeliste på Mors og i juni 2021 overbragte Erhvervsminister Simon Kollerup personligt nyheden om

 • Et bredt flertal af Folketingets partier havde indgået aftale om statens investeringer i infrastruktur frem til 2035, hvor en udvidelse af Rute 26 fra Hanstholm til Sallingsund indledes i 2023. Samlet er der afsat ca. 700 mio. til udvidelsen

Komitéen kæmper videre for at få fremrykket udvidelsen af Rute 34 fra Skive til Haderup som er planlagt til først at skulle igangsættes i 2031

 

Fremtiden

Planen for fremtiden og fokusområderne for 2022

Selvom vi oplever mange positive tilkendegivelser og interesse for erhvervsrådets ydelser, så arbejder vi fortsat benhårdt på at skabe mere synlighed

Vi kommer med flere tilbud i erhvervscaféen:

 • Værktøjskurser
 • Iværksættercafé
 • Tematiserede kollektive arrangementer
 • Medio 2022 går vi i luften med vores nye hjemmeside

 

Efter et travlt 2021 skal der først og fremmest siges tak til Erhvervsrådets medarbejdere

En stor tak skal også lyde til Morsø Kommune og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

En særlig tak til borgmester Hans Ejner Bertelsen og kommunaldirektør Rikke Würtz. Vi sætter stor pris på samarbejdet 

Endelig vil jeg sige tak til mine kolleger i bestyrelsen. Tak for en seriøs indsats gennem et 2021

Tak for ordet !

 

Tage Odgaard Nielsen, Formand, Morsø Erhvervsråd