Iværksætteri som karrierevalg

Iværksætteri som karrierevalg

Baggrund:

Iværksætteri skal fremmes ikke mindst fordi 98% af virksomhederne i Danmark er små og mellemstore virksomheder, og de bidrager væsentligt til beskæftigelsen og samfundsøkonomien i Danmark. Det er vigtigt, at der løbende kommer nye virksomheder til. Morsø Erhvervsråd vil gerne fremme iværksætteri og støtte uddannelsesstederne i at sætte iværksætteri på skoleskemaet. Vi har derfor udviklet en workshop, som på 90 minutter giver eleverne en hands-on oplevelse af, hvad der skal til for at starte og drive en virksomhed.

 

Formål:

Vi ønsker at inspirere og motivere de studerende til at se mulighederne i at starte virksomhed, og vise eleverne at det at blive selvstændig også kan være en succesfuld karrierevej.

På workshoppen fokuserer vi på situationer og diskussioner om iværksætteri og det at drive egen virksomhed.

Workshoppen er en kombination af dialog mellem os som Erhvervsråd (erhvervskonsulenten), og Morsø Erhvervsråds iværksætterydelser herunder individuel vejledning, forretningsplaner, iværksættercafe mv. Som et led i workshoppen involverer vi eleverne gennem et iværksætterspil, hvor udgangspunktet er, at eleverne forestiller sig, de er virksomhedsejere i deres egen virksomhed. Dette foregår i grupper. I løbet af workshoppen bliver eleverne præsenteret for en række typiske dilemmaer og problemstillinger, man som iværksætter kan komme ud for. Der skal træffes beslutninger, og der kan findes flere løsninger på de forskellige dilemmaer. Vi lytter til forslagene og diskutere dem i plenum.

Morsø Erhvervsråd stiller med en erhvervskonsulent, som faciliterer spillet i samarbejde med lærerne på uddannelsesstedet. Desuden vil vi, hvor det er muligt invitere en lokal iværksætter med, som fortæller sin historie.

En oplagt mulighed er, at eleverne efter workshoppen gennemfører et lokalt virksomhedsbesøg, som vi gerne er behjælpelig med.

 

Praktik og antal deltagere:

Antal deltagere svarende til en klassestørrelse, så der er mulighed for, at alle bliver hørt.

 

Pris og tid:

Det er et gratis tilbud til uddannelsesstederne med det formål at fremme iværksætterkulturen på Mors. Iværksætterworkshoppen tager hvad der svarer til to lektioner.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Erhvervskonsulent Jens Vinther Christensen, Morsø Erhvervsråd på tlf. 2147 8880 eller mail på jvc@mer.dk

Kontakt os hvis du vil vide mere 

Jens Vinther Christensen