Morsø Erhvervsråds Klimanetværk

Morsø Erhvervsråds Klimanetværk

Morsø Erhvervsråds Klimanetværk er udsprunget af vores “Bliv Klima-Parat” forløb på 5 moduler, som kørte fra september til november 2023, hvor ca. 20 lokale virksomheder var repræsenteret.

Danske virksomheder skal bidrage til at realisere målet om at reducere CO2 aftrykket med 70% inden 2030 og konkret indeholder Morsø Kommunes klimahandlingsplan en vision om en klimaneutral industri- og erhverv på Mors i 2030.

 

Formål:
Morsø Erhvervsråds Klimanetværk har til formål at samle virksomheder, organisationer og interessenter på Mors med henblik på at inspirere og fremme bæredygtige løsninger og grøn omstilling i erhvervslivet – og dermed reducere klimaaftrykket.

 

Indhold:
Tilføre ny viden og facilitere videndeling og erfaringsudveksling indenfor bæredygtighed, klima og grøn omstilling.
Præsentere konkrete projekter, herunder lokale indsatser, og initiativer til CO2-reduktion. klimatilpasning og bæredygtig udvikling på Mors.

Fremme samarbejde og partnerskaber mellem medlemmerne om udvikling og implementering af klimainitiativer.

Foretage fælles lokal interessevaretagelse af beslutningstagere med henblik på at fremme klimavenlige tiltag og initiativer.

 

Form og struktur:
Afholdelse af netværksmøder, workshops og virksomhedsbesøg mv.

Information om adgang til rådgivning, ressourcepuljer og finansieringsmuligheder til implementering af klimainitiativer.

Løbende opfølgning og evaluering af deltagernes behov og ønsker til netværket med henblik på at bibeholde netværkets relevans og attraktivitet.

 

Netværket er åbent for flere medlemmer. Ved interesse kontakt venligst Susanne Toftegaard Hansen.

Pris og vilkår

Deltagelse i Morsø Erhvervsråds Klimanetværk koster 5.000,- ekskl. moms årligt for op til 2 personer fra samme virksomhed.
Det er en forudsætning, at du er medlem af Morsø Erhvervsråd for at deltage i Klimanetværket.

Netværksmøder 
  • 3. april: Kick off hos DFI Geisler
  • 15. april: Workshop 1 ESG som driver for forretningsudvikling
  • 29. april: Workshop 2 ESG-rapport
  • 14. maj: Boot Camp om klimaregnskabet v/ Lasse Vinblad Thaisen, Viegand Maagøe
  • 28. August: Netværksmøde
  • November: Netværksmøde
Kontakt os hvis du vil vide mere 

Susanne Toftegaard Hansen