Arbejdsmiljø skal være en fornuftig forretning

 

 

Arbejdsmiljøet er kommet i fokus de senere år. Dels som følge af FN’s 17 verdensmål, hvor arbejdsmiljøet er skrevet direkte ind, og dels i de seneste måneders diskussion om nedslidning, hvor der kommer stadig mere fokus på arbejdsmiljøindsatsen – senest med et bredt politisk forlig om at løfte Arbejdstilsynet med 460 millioner kroner.

 

Det er man glade for hos Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest. Adm. direktør Thomas Rosenkrands udtaler: ’Vi synes, at det giver god mening at styrke forebyggelse af nedslidning og ikke kun drøfte tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Det giver god mening for den enkelte, som undgår nedslidning. Det giver god mening for virksomhederne, som får færre udgifter til blandt andet sygefravær og rekruttering og samtidig får lettere ved at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere. Og så giver det god mening for samfundet, som kan spare milliarder alene på nedbringelse af antallet af arbejdsulykker, som I Danmark ligger på over 40.000 årligt’.

Men en ting er nedbringelse af antal arbejdsulykker. Et andet stort potentiale på mange arbejdspladser er at få øget trivsel og effektivitet og samtidig reducere sygefraværet. Og det er her, et mere strategisk arbejdsmiljøarbejde kan gøre en forskel.

 

Der er god hjælp at hente for virksomheder hos Arbejdstilsynet, som både beskriver, hvordan de forskellige arbejdsmiljøregler skal overholdes, men også leverer massevis af gode råd, værktøjer og inspiration.

Et godt sted at starte er ved Arbejdspladsvurderingen (APV) og den årlige arbejdsmiljødrøftelse, som for alle virksomheder med ansatte er lovpligtige. Her er der nemlig mulighed for at sætte sig op i helikopteren og skabe sig et overblik over arbejdspladsens samlede arbejdsmiljø.

 

Tager man et kig på Arbejdstilsynets hjemmeside, så beskriver tilsynet selv APV’en som arbejdspladsens eget arbejdsmiljøredskab. Selve APV’en består af følgende 5 faser:

  • Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø
  • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
  • Inddragelse af virksomhedens sygefravær
  • Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan
  • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Til hver fase kan man hente yderligere inspiration hos Arbejdstilsynet. Dermed er det relativt let at få APV’en gennemført, så den giver værdi til arbejdspladsen. Tilsvarende gælder for den årlige arbejdsmiljødrøftelse og andre arbejdsmiljøkrav.

 

Hos Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest oplever man, at APV’en og den årlige arbejdsmiljødrøftelse ikke bliver gennemført – ikke på grund af manglende vilje, men oftest grundet manglende viden eller tidspres. Og det er ærgerligt, dels fordi det gør det sværere for virksomheden at arbejde strategisk med arbejdsmiljøet og dermed skabe værdi af indsatsen, og dels fordi det mange gange ender med, at virksomheden får et påbud fra Arbejdstilsynet.