Bliv vaccineret mod stress

 

 

For et stykke tid siden sad jeg i venteværelset hos lægen med et af børnene. Rummets størrelse gjorde, at jeg ikke kunne undgå at overhøre en samtale imellem to andre patienter. Det handlede i første omgang om influenzavaccination, og om for og i mod. Pludselig tog samtalen dog en lidt anden drejning, da der blev udbrudt: ”Tænk hvis man også kunne blive vaccineret mod stress.” Da spidsede jeg ører, og blev fagligt rigtig nysgerrig. For det kan man faktisk godt. Både som arbejdsplads og som medarbejder.

 

Det er min erfaring, at arbejdspladserne har brug for langtidsholdbare og stabile medarbejdere, og medarbejdere der kan tage vare på sig selv. Løsningen hertil kommer jeg ind på lige om lidt.

Som eksempel kan nævnes, at selvom situationen ikke er ønskelig for nogle af parterne, så gør fuldtidssygemelding oftest mindre ondt på en arbejdsplads - når der først er fundet en løsning på situationen - end drypvise og tilbagevende sygemeldinger. Fordi en situation med usikkerhed og ustabilitet om medarbejderes fremmøde er langt mere uholdbar.

 

Hvordan kan vi så vaccinere os selv og arbejdspladsen mod stress?

Det gør vi ved hjælp af disse tre anbefalinger: 

 

1) Tal om stress - også selvom du ikke oplever, at I har stress på arbejdspladsen

Jeg oplever jævnligt at der særligt blandt ledere er en frygt for at, hvis vi sætter stress på dagsordenen, så eksploderer sygemeldingerne. En helt naturlig og ganske forståelig frygt for ikke at have adgang til arbejdspladsens vigtigste ressource i en længere periode.

Det er min erfaring gennem samtaler med medarbejdere, at der ofte ikke skal de store justeringer eller tiltag til for, at der opleves en markant forbedring af trivslen og arbejdsmiljøet. Ønsker der er nemme at efterleve for arbejdspladsen. Første skridt er at turde tale om det. Et af de vigtige tiltag står i trin 3 nedenfor.

Medarbejderne har gode input til løsninger og ved, hvad der har betydning for dem. For de står jo i det til hverdag. Og der er rigtig travlt ude på arbejdspladserne. Der er fyldt med medarbejdere, der har stort ejerskab på deres arbejde. De vil bare gerne have lov til at arbejde. De går ikke rundt og venter på muligheden for en sygemelding, ønsker om en længere kaffepause hver dag, eller at arbejde deltid til fuld løn. De vil bare gerne passe deres arbejde bedst muligt. Og des bedre rammerne er for dette, des bedre kan de yde og gøre arbejdspladsen både attraktiv og konkurrencedygtig.

 

Stress smitter således ikke ved, at vi taler om det. Tværtimod. Stress forsvinder desværre heller ikke ved, at vi undlader at taler om det. En stresset medarbejder eller leder har en negativ afsmittende effekt på resten af teamet. Derfor er det et vigtigt emne at have fokus på. Forebyggelse er bedre end helbredelse. Det gælder for bilen, boligen, helbredet, parforholdet og det gælder også for arbejdsmiljøet. Det fører os naturligt videre til andet trin.

 

2) Lav en handleplan med ansvarsfordeling

På baggrund af den dialog der har været, så laves en handleplan. Min anbefaling er at have emnet, som et fast punkt på team-mødet.

Det handler om at få indarbejdet rutiner og skabt en kultur, der gør din arbejdsplads, kollegaer og dig langtidsholdbare og som foregår på det forebyggende niveau. Det handler om at forpligte sig selv og hinanden om det. For alle på arbejdspladsen har et ansvar i denne opgave.

Kunsten ligger i at få det forankret i hverdagen fremadrettet, således det bliver indarbejdet i dagligdagen. At få lavet en handleplan med ejerskab både fra medarbejdere, ledere og ledelse.

For det er et fælles ansvar. 

 

Arbejdspladsen har ansvaret for at skabe de bedst mulige rammer for trivsel efter, hvad der er realistisk og muligt. Medarbejderne derimod har ansvar for at udfylde disse rammer bedst muligt. Ved at skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø og trivsel tager virksomheden sit ansvar i at løfte opgaven. Medarbejderens ansvar er, som nævnt at udfylde disse rammer, og samtidig have at tage ansvar for indholdet og mængden. Er der lavet en god handleplan, så er det okay som leder at lægge ansvaret hos medarbejderen med at passe på sig selv. Det kan gøres med “jeg har en forventning om, at du siger til og fra”. For de færreste af os er tankelæsere. Det er ledere heller ikke.

Så førend der bliver talt om trivsel og konkrete stressforebyggende tiltag, førend kan der ikke tages handlinger på dette.

Det sidste trin i raketten er et tiltag, som du kan begynde med her og nu. Og virkningen udebliver ikke:

 

3) Forventningsafstemning 

Det virker måske indlysende, men alligevel er det en af de største stressfaktorer på en arbejdsplads. Sig højt hvad du forventer i forhold til opgaveløsningen. Hvad er den præcise deadline? Hvad er prioritering i forhold til andre opgaver? Hvad forventes der med ressourceforbruget? Samt vigtigst af alt: Hvad er målstregen?

Inviter samtidig i dialogen ind til undersøgende spørgsmål fra medarbejderens eller kollegaens side. Des tydeligere linjerne bliver ridset op, des mere ro på vil der være hos modtager. Han skal dermed ikke bruge ressourcer på at gætte sig til en målstreg, og med stor sandsynlighed for at levere langt over mål. Netop i ønsket om at gøre det godt nok. Det handler ikke om at medarbejderen ikke kan tænke selv. Det handler derimod blot om at skabe klare rammer, så fokus kan blive på konkret løsning af opgaven i stedet for gæt. Det handler kort og godt og optimal udnyttelse af ressourcer.

 

Følges disse tre anbefalinger, så er du godt på vej til at vaccinere din arbejdsplads, dig selv og dine kollegaer ganske godt mod stress.

 

De bedste hilsner

Tanja Gudiksen, stressrådgiver og indehaver af Trivselshuset