Borgmestre drøfter udvidelse af A26 og Rute 34 med transportministeren

 

Borgmestrene fra Thisted, Morsø og Skive kommuner mødes tirsdag den 20. november 2018 med transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen med ét punkt på dagsordenen: Udvidelse af A 26 og Rute 34 fra Hanstholm til Herning.

Det sker som et af mange elementer i den fælles kommunale indsats for at få en udvidelse af strækningen skrevet ind i den plan for trafikinvesteringer frem til 2030, som regeringen arbejder på i disse uger. Foruden de nævnte kommuner deltager også Herning Kommune i det fælles projekt.

Regeringen ventes at fremlægge masterplanen for de kommende års trafikinvesteringer i 2019, og de 4 kommuner presser på for at få rettet op på mange års efterslæb, når det gælder statslige investeringer i infrastruktur i den nordvestlige del af Jylland

 

Læs hele artiklen >>