Erhvervschefer hilser “omvendt” fradrags-forslag velkommen

 

Mandag præsenterede Landdistrikternes Fællesråd sammen med finanssektorens interesseorganisation Finans Danmark, et forslag der skal lokke flere byboere til at tage et arbejde i landets yderkommuner.

Parterne vil blandt andet belønne folk, der bor i byerne, men som pendler til arbejdspladser i yderområder med et forhøjet befordringsfradrag.

 

Per Søndergaard, direktør for Morsø Erhvervsråd: 

– Forslaget vil blive hilst velkommen, men den umiddelbare vurdering er, at det sikkert vil skulle ledsages af andre og mere effektfulde tiltag. 

 

Læs hele artiklen, hvor også erhvervschefen fra Thy Erhvervsforum forholder sig til forslaget >>