Erhvervsvenligheden har bidt sig fast på Mors

Industriens interesseorganisation, Dansk Industri, offentliggør i dag 2019-udgaven af Lokalt Erhvervsklima.

Morsø Kommune bevarer topplaceringen fra 2018. Kommunen rykkede i 2017 fra nummer 63 til 35 og i 2018 videre til 24. I år lander Mors som nummer 30.

 

Morsø Kommune er over de seneste 3 år rykket frem som en af landets mest erhvervsvenlige kommuner. Med et svært udgangspunkt i 2017 som nummer 63 var der behov for en ny kurs med fokus på tæt dialog med erhvervslivet, vækst i den private sektor og adgang til kvalificeret arbejdskraft.

For at bide sig fast i toppen af tabellen har det imidlertid været nødvendigt at fastholde en dynamisk erhvervspolitik. Det har helt tydeligt givet gevinst. Men erhvervslivet løber stærkt for tiden, og der har været tegn på overhedning, som blandet andet har givet sig udslag i længere sagsbehandlingstider.

Det arbejdes der målrettet på at få bugt med.

Infrastrukturen spiller som sædvanlig en stor rolle, og her er det glædeligt, at erhvervslivet kvitterer for de markante forbedringer i den digitale infrastruktur, hvor Mors i 2019 blev GIGA-bit kommune – takket være den lokale virksomhed Thy-Mors Energis massive investeringer i erhvervslivets rammevilkår.

Tilbage står erhvervslivets ønske nummer 1 igennem mange år: den trafikale infrastruktur og udvidelsen af rute 26 og 34 fra Hanstholm til Herning. Det fremgår meget tydeligt af DIs måling i år. Måske det kraftigste enkeltstående signal.

 

Borgmester Hans Ejner Bertelsen:

- Mors er to år i træk gået frem i Dansk Byggeris og også Dansk Industris undersøgelser. Vi befinder os nu i den attraktive ende af tabellen og har i år formået at bevare vores placering i den bedste ende.

Det går åbenbart godt i vores del af landet. Tillykke til Thisted, som nu også blander sig i toppen. Det skal vi være glade for på Mors, for vi ved, det smitter gensidigt af, når nabokommuner også klarer sig godt.

Set i et nordjysk perspektiv ligger Morsø Kommune også meget fint.

Der er ingen tvivl om, at den konstruktive dialog mellem politikere og erhvervsliv har effekt. Den kurs holder vi fast i, og der bliver lyttet til virksomhedernes ønsker og behov.

Indtil nu er vi lykkedes med at skaffe arbejdskraften, som er afgørende for virksomhedernes vækst. Men det meget kraftige signal om forbedringer af den trafikale infrastruktur på rute 26 og 34 bliver også hørt.

Vi har et stærkt fokus på de kommende forhandlinger om Danmarks infrastrukturplan 2030, som forventes at falde på plads i løbet af det kommende år.

 

Direktør for Morsø Erhvervsråd Per Søndergaard:

- Mors er på to år rykket ikke mindre end 39 pladser frem og bevarer i år en placering i toppen, denne gang som nummer 30.

Med etableringen af et tværkommunalt og tværregionalt samarbejde om udvidelsen af rute 26 og 34 er der truffet store forberedelser til at blive en del af Danmarks infrastrukturplan 2030, som over de kommende 10 år kommer til at spille en afgørende rolle for erhvervsudviklingen. Ikke kun på Mors, men i hele Nordvestjylland.

Sidste år var ønskerne til forbedring af den digitale infrastruktur lige så stærke som til trafikal infrastruktur. Med Thy-Mors Energis målrettede investering i lokalområdet er fibernettet rullet helt ud på hele Mors allerede i 2019. Virksomhederne kvitterer i dag for det.

 

Se hele 2019-udgaven af Lokalt Erhvervsklima >>