Erhvervsvenligheden stortrives på Mors

 

Industriens interesseorganisation, Dansk Industri, har offentliggjort 2018-udgaven af Lokalt Erhvervsklima. Sidste år rykkede Morsø Kommune fra nummer 63 til 35 og i år videre op til en flot plads som nummer 24.

 

Trods generelle udfordringer i erhvervslivet i Danmark med adgangen til kvalificeret arbejdskraft, skiller Mors sig positivt ud ved at klare den opgave usædvanligt godt. Det sikrer vækst og nye arbejdspladser i den private sektor, som har været Mors’ altoverskyggende hovedudfordring. Det lysner for Mors, og erhvervsvenligheden i Morsø Kommune kan bide sig afgørende fast i de kommende år. Det forudsætter imidlertid, at kursen fastholdes.

Morsø Kommune og Morsø Erhvervsråd lagde i 2016 sporene ud til en ny og dynamisk erhvervspolitik. Fokus var rettet mod forbedret service til erhvervslivet og en dagsorden, som kunne skabe vækst og udvikling. Med afsæt i en omfattende erhvervsklimaundersøgelse, som inkluderede alle virksomheder på Mors, blev erhvervslivets ønsker og behov samt udfordringer dokumenteret. Viden herfra er indgået i den samlede indsats. Dialogen mellem kommunen, erhvervslivet og Morsø Erhvervsråd har høj prioritet.

De første positive resultater kunne læses i både Dansk Industris og Dansk Byggeris undersøgelser i 2017. Morsø Kommune gik markant frem i begge.

Mors gik også frem i BYGs analyse fra maj 2018, og det samme er så tilfældet i dag i DIs Lokalt Erhvervsklima. Kursen er tilsyneladende den rigtige. Udfordringen i de kommende år bliver at fastholde de gode takter og fortsat fokusere på forbedring af erhvervslivets rammebetingelser.

 

Borgmester Hans Ejner Bertelsen:

Mors er 2 år i træk gået frem i Dansk Byggeris og i dag også Dansk Industris undersøgelser, og vi befinder os nu i den attraktive ende af tabellen. Generelt er der optimisme i erhvervslivet på Mors. Men vi må også konstatere, at det nytter at arbejde målrettet med de udfordringer og muligheder, vi har.

Vi er lykkedes med at skaffe arbejdskraften, som er afgørende for virksomhedernes vækst. Men det varmer også i særlig grad, at erhvervslivet på Mors nu vil anbefale andre at etablere sig hos os og at den kommunale sagsbehandling rykker markant frem.

Nu skal vi fremfor alt fastholde kursen og fokusere på den udfordring, som erhvervslivet selv har peget på i de seneste mange år. Den trafikale infrastruktur og udvidelsen af A26 og rute 34.

 

Direktør for Morsø Erhvervsråd Per Søndergaard:

Mors er på 2 år rykket ikke mindre end 39 pladser frem og er i dag nr. 24.

Vi må konstatere, at den fælles indsats og dialogen mellem erhvervslivet, Morsø Kommune og Morsø Erhvervsråd virker. Vækst og udvikling forudsætter adgang til kvalificeret arbejdskraft og en optimal digital og trafikal infrastruktur. Erhvervslivet har indtil nu løst den første af disse udfordringer.

Fibernettet er senest i 2020 rullet helt ud overalt på Mors takket være Thy-Mors Energi. Tilbage står opgaverne med at udvide A26 og rute 34 samt det mobile bredbånd.

Det er en glæde, at Morsø Kommunes erhvervspolitik er målrettet netop disse udfordringer, som vi forhåbentlig lykkes med i de kommende år.

Det bobler af optimisme på Mors. Pladsen som nummer 24 blandt landets kommuner er en herlig anerkendelse.

 

DI-formand Tage Odgaard Nielsen:

Det er virkelig flot, at Morsø Kommune er kommet med i det fine selskab, når det gælder om at være en god erhvervskommune. Men det, der gør mig allermest glad på både kommunernes og virksomhedernes vegne er, at begge kommuner præsterer så godt, når det gælder arbejdskraft. Vi er meget afhængige af et stærkt samarbejde mellem virksomheder og kommuner på det område. Og det går jo slet ikke så ringe endda, med henvisning til, at Thisted Kommune også går frem i undersøgelsen.

 

Se alle resultater på: di.dk/le18 

Her kan du sammenligne kommuner og se placeringer i alle kategorierne i DI’s Lokalt Erhvervsklima 2018.