Forenkling af erhvervsfremme i Danmark

 

Erhvervsminister Brian Mikkelsen modtog i sidste uge afrapportering fra Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme. Udvalget blev nedsat i juni 2017 med det formål at udvikle et mere enkelt og overskueligt erhvervsfremmesystem. Regeringen vil nu se nærmere på udvalgets anbefalinger.

På Morsø Kommunes og Morsø Erhvervsråds initiativ sendte 26 borgmestre i går et fælles brev til erhvervsministeren med forslag til fremtidens erhvervsfremme i Danmark.

 

Generelt hilses ønskerne om en reform af erhvervsfremmesystemet i Danmark velkomment, blandt andet udvalgets anbefalinger til en forenkling af strukturfondsindsatsen, øget brug af digitale værktøjer og en reduktion af antallet af klynger.

Derimod er der stærk modstand og overraskelse over udvalgets hovedanbefaling om at fratage kommunerne livsnerven i erhvervsserviceindsatsen, den såkaldte 1-1 vejledning, ved etablering af blot 5 erhvervshuse i hele landet. Konsekvenserne bliver et centraliseret og svagere erhvervsfremmesystem, virksomhederne vil få flere og ikke færre indgange, og endelig vil de skulle køre 50 - 100 km for at få den service, som de i dag modtager i egen virksomhed eller hos det lokale erhvervskontor. Den anbefaling imødekommer ikke virksomhedernes dokumenterede ønsker og behov, og det er ikke forenkling.

Regeringen bør have større og bedre gennemtænkte ambitioner for fremtidens erhvervsfremme i Danmark. Det kan sikres ved et todelt ejerskab mellem stat og kommuner samt indførelse af en række kvalitetsstandarder, som alle kommuner skal leve op til.

 

Formand Jesper Overgaard, Morsø Erhvervsråd

- Vi er overraskede over forslagets voldsomme centralisering. Det er vanskeligt at forestille sig, at virksomheder vil køre 50 - 100 km for at få den service, som de har været vant til at få ude i deres egen virksomhed eller hos Erhvervsrådene lokalt. Hvor de før skulle henvende sig et sted, skal de nu henvende sig to steder. Hovederhvervsorganisationerne DI og Dansk Erhverv i København bakker tilsyneladende op om udspillet og efterlyser kvalitet og oprydning. De synspunkter deler vi, men virksomhederne ønsker samtidig nærhed. På det punkt er begge organisationer ude af trit med virksomhedernes ønsker og behov. Godt vi får det belyst, nu hvor politikerne på Christiansborg behandler sagen.

 

Direktør Per Bech Rasmussen, BILA A/S

- For erhvervslivet er det vigtigt at have hjælpen samlet et sted i nærområdet. Det gælder især for de små og mellemstore virksomheder samt iværksætterne. Den service leverer Morsø Erhvervsråd i dag i den helt rigtige kvalitet uanset, hvilket ønske eller behov vi har. Det skal vi værne om. En generel centralisering af den service er bestemt ikke vejen frem. Vi anbefaler, at DI i København justerer holdningen, og at politikerne på Christiansborg lytter til de klare signaler fra erhvervslivet, som vist er enslydende i hele landet. 

 

Borgmester Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune

- På Mors reagerede vi omgående og tog straks initiativ til en fælles henvendelse til erhvervsministeren og de lokale folketingsmedlemmer. Vi er i den glædelige situation, at ikke mindre end 26 borgmestre i hele Danmark samt Landdistrikternes Fællesråd er medunderskrivere, hvilket giver henvendelsen kolossal tyngde. Der er flere gode takter i anbefalingerne; men udvalget har haft en blind vinkel, som forværrer vilkårene for vort erhvervsliv, og som lægger op til en kraftig centralisering. Det kan hverken virksomhederne eller kommunerne leve med. Vort løsningsforslag sikrer bedre kvalitet og en bedre balance mellem statens og kommunernes ejerskab og roller.