Indtjening hos Mors virksomheder er bedre end på landsplan

 

En analyse af 120.000 aktuelle regnskaber fra danske virksomheder viser, at seks års optur nu er afløst af betydelige indtjeningsfald hos flere virksomheder.

 

Danske virksomheders evne til at tjene penge toppede i 2018, men er i år erstattet af markante indtjeningsfald. Det viser en analyse af de seneste 120.000 regnskaber, der er indrapporteret til Erhvervsstyrelsen, og som alle rummer mindst 5 års regnskabshistorik.

Således er andelen af virksomheder med overskud faldet fra 74 procent sidste år til 66 procent i år, og det er et fald, der er til at føle på. Ifølge Spar Nord står årsagerne til den negative indflydelse på virksomhedernes indtjeningsevne nærmest i kø:

- Efter seks års konstant fremgang oplever vi nu et fald i virksomhedernes evne til at præstere sorte tal på bundlinjen. Hvor det sidste år var ca. tre fjerdedele, der leverede sorte tal, er det faldet til ca. to tredjedele på bare et år. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at vi er på vej ind i en recession, men nærmere at vækstraterne er taget af, forklarer erhvervskundechef i Spar Nord Nykøbing Mors Benny Lund.

Han hæfter sig ved, at til trods for et stærkt erhvervsliv, så har morsingboerne heller ikke kunnet undgå at mærke de noget svagere vinde, der har bevæget sig ind over landet. Og hvor imponerende 79 procent af virksomhederne sidste år leverede overskud, er det i år faldet til 69 procent.

Regnskabsanalysen fra Spar Nord viser desuden, at andelen af virksomheder med positiv udvikling i egenkapitalen er faldet fra 61 procent til 54 procent, mens andelen af virksomheder på Mors med positiv udvikling i egenkapitalen er faldet fra 69 procent til 55 procent.

 

Effekten af globale uoverensstemmelser

Analysen viser også, at andelen af danske virksomheder, der har forbedret deres indtjening i seneste regnskabsår, er faldet med 10 procentpoint til 44 procent. For erhvervslivet på Mors er andelen faldet til 45 procent mod 57 procent sidste år.

- Årsagen hertil skal hovedsageligt findes i udlandet, hvor det går langsommere frem – og for visse økonomier i Europa ligefrem tilbage. Særligt tilbagegangen i Tyskland påvirker danske eksportvirksomheder, mens svag vækst og svage valutaer i Storbritannien, Sverige og Norge rammer os på flere fronter, uddyber Benny Lund.

Samtidig har handelskrigen mellem USA og Kina – trods den nyligt indgået delaftale – sat sine tydelige spor, og det samme gør sig gældende for forhandlingerne om en Brexit-aftale. En endelig aftale på begge fronter vil dog til en vis grad kunne øge optimismen for sidste del af 2019 og om ikke andet så løfte forventningerne til 2020:

- De historisk lave danske renter er vel nok det sted, vi ser markedernes aktuelle tilstand mest præcist. Selvom det er godt nyt for danske boligejere og investorer, der skal optage lån, skal det ikke ses som et sundhedstegn – tværtimod. Men det er klart, at en afslutning af handelskrigen og et blødt Brexit hurtigt kan ændre ved situationen, siger Benny Lund.

Han hæfter sig samtidig ved, at til trods for den netop indgået delaftale mellem USA og Kina, må man ikke forglemme, at djævlen ligger i detaljerne, og det kan meget vel være afgørende for udfaldet af den endelig underskrevne aftale. Derudover gik weekendens behandling af Boris Johnsons Brexit-aftale med EU ikke helt efter planen, og den kommende uge bliver derfor afgørende for den næste fase af Storbritanniens udtræden.