Mollerup Mølle: Trafikal infrastruktur vigtig for væksten

 

Thisted, Morsø, Skive og Herning Kommuner i fælles indsats for udvidelse af A26/34 fra Hanstholm til Herning

Erhvervslivet og organisationer bakker op

 

Et ”Danmark i balance” kræver en velfungerende trafikal infrastruktur.

 

Strækningen fra Hanstholm via Mors og Skive til Herning er et af landets vigtige vejhængsler. En fælles, koordineret indsats fra Thisted, Morsø, Skive og Herning kommuner skal nu virkeliggøre et mangeårigt ønske om at styrke den trafikale infrastruktur. Målet er en opgradering med en 2+1 forbindelse - en optimal løsning, som kan kobles på det eksisterende motorvejsnet ved Herning, og indsatsen retter sig direkte mod Folketinget, som netop nu planlægger statens investeringer i infrastruktur frem mod 2030. 

Direktør Per Søndergaard, Morsø Erhvervsråd:

”Et enkelt blik på det eksisterende motorvejsnet i Danmark afslører med det samme, hvor behovet er størst. Med en 2+1 forbindelse fra Hanstholm til Herning via Mors og Skive genoprettes balancen og sammenhængen i den trafikale infrastruktur.”

 

Trafikal infrastruktur vigtig for væksten

Erhvervslivets konklusion er entydig. Den trafikale infrastruktur har stor indflydelse på, om væksten hæmmes eller fremmes, og om virksomhederne klarer sig godt. I de kommende år er arbejdskraftens mobilitet og hurtig transport af varer de centrale emner.

Direktør Kresten Pedersen, Mollerup Mølle:

”Mængderne af korn, som vi transporterer på lastbil, er igennem de seneste 25 år steget voldsomt. I dag er det over 200.000 tons om året. Vi er udfordret af, at det foregår på det samme vejnet, som blev bygget i 1978, og som ikke er fulgt med den trafikale udvikling. Vi bakker fuldt op om Morsø Kommunes og Morsø Erhvervsråds initiativ for en udvidelse af A26 og rute 34." 

 

Kamp om investeringer kræver større indsats

Der er hård konkurrence om at tiltrække statslige investeringer til infrastrukturprojekter i hele landet.

Derfor opruster de fire kommuner. Med det nye samarbejde er der etableret en politisk styregruppe og et egentligt sekretariat hos Morsø Erhvervsråd, og via erhvervskontorerne i de fire kommuner aktiveres nøglevirksomheder i den fælles indsats. Efterfølgende planlægges det at etablere en mere formel komité med repræsentanter for erhvervsliv, organisationer og politikere som medlemmer.

Borgmester Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune:

”Der er en voldsom ubalance i statens vejinvesteringer, og vores del af landet er kraftigt underprioriteret, når det gælder statslige midler til infrastruktur. Faktisk har Region Sjælland og Hovedstaden siden 2009 fået 30-40 gange så mange statskroner til infrastruktur som Nordjylland, og ser vi på Skive Kommune er den lige som Thisted og Morsø underprioriteret. Det må ændres, for det er afgørende vigtigt for et Danmark i bedre balance og for den fremtidige samfunds- og erhvervsudvikling, at det trafikale hængsel fra Hanstholm til Herning fremtidssikres og kobles på motorvejsnettet.”

 

 

For yderligere oplysninger:

Kontakt erhvervsdirektør Per Søndergaard, Morsø Erhvervsråd, telefon 4072 5270