Pressemeddelelse: Bestyrelsesformand og direktør i Morsø Erhvervsråd er fratrådt

 

6 medlemmer af bestyrelsen har mistet tilliden til formand og direktør efter økonomiske dispositioner uden den øvrige bestyrelses vidende

 

Bestyrelsen for Morsø Erhvervsråd har i dag opsagt samarbejdet med erhvervsdirektør Per Søndergaard, der samtidig er blevet hjemsendt. Han har været erhvervsdirektør siden 2016. Samtidig har formanden for erhvervsrådets bestyrelse, direktør Jesper Overgaard, valgt at fratræde som bestyrelsesformand og udtræde af bestyrelsen.

 

Baggrunden for bruddet er, at de 6 øvrige medlemmer af bestyrelsen ikke længere har tillid til  bestyrelsens formand og erhvervsdirektøren:

”Det har desværre vist sig, at direktøren – i et vist omfang med formandens godkendelse – har  foretaget en række økonomiske dispositioner, som bestyrelsen ikke er blevet orienteret om, selv om vedtægterne klart pålægger formanden at orientere bestyrelsen om dispositioner af den karakter”, siger bestyrelsens nu konstituerede formand, direktør Tage Odgaard Nielsen.

 

Han oplyser, at dispositionerne primært vedrører lønforhold og andre goder til direktøren, som er forhandlet og indført i direktørkontrakten uden at bestyrelsen er blevet orienteret. Bestyrelsen har vurderet, at der er udvist mangel på dømmekraft fra såvel formandens som direktørens side, lige som foreningens vedtægter er tilsidesat i flere tilfælde.

 

”Man kan spørge, om vi som bestyrelse ikke også har et medansvar for det, der er sket. Det spørger vi naturligvis også os selv om. Men vi har ikke haft nogen anledning til at tro, at vi ikke blev orienteret, som vi skulle. Så vi har ganske enkelt ikke været vidende om, at der i flere tilfælde er foretaget økonomiske dispositioner i et omfang og på et niveau, der skulle have været forelagt hele bestyrelsen”, siger Tage Odgaard Nielsen.

 

”Til gengæld har vi omgående handlet på det, da vi blev klar over tingenes tilstand. Ud over det er bestyrelsen på det seneste blevet bekendt med, at direktøren heller ikke i øvrigt varetog sin stilling på den måde, bestyrelsen havde forventning om. Samlet betyder det for bestyrelsen, at samarbejdet ikke længere var båret af den tillid, der kræves. Derfor har bestyrelsen taget et beklageligt, men nødvendigt skridt”, siger Tage Odgaard Nielsen.

 

”Vi skal nu have kigget nærmere på, hvordan vi er endt her. Og vi skal naturligvis samtidig have set på, om der er nogle rutiner, der skal ændres. Heldigvis har vi stadig to dygtige medarbejdere i Morsø Erhvervsråd, så forhåbentlig kommer dette her ikke til påvirke erhvervsfremmeindsatsen på Mors væsentligt.”

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til den konstituerede formand for Morsø Erhvervsråds bestyrelse, Tage Odgaard Nielsen, på telefon 21 40 25 66 eller ton@frontego.dk