Statslige arbejdspladser på vej til Mors

 

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om et forenklet og fremtidssikret erhvervsfremmesystem. 

Med aftalen etablerer regeringen syv tværkommunale erhvervshuse og fem filialer. En af disse filialer bliver placeret i Nykøbing og skal fungere som et stærkt kompetencecenter med specialiserede faglige kompetencer til glæde for alle virksomhederne på Mors og i andre tilknyttede kommuner.

 

Læs mere om aftalen og se TV-indslag >