Undersøgelse af erhvervsklimaet på Mors

 

Morsø Kommune og Morsø Erhvervsråd har fået gennemført en analyse af det lokale erhvervslivs struktur, præstationer, udfordringer, behov og ønsker til erhvervsfremmeindsatsen på Mors. Formålet har været at skabe et faktabaseret grundlag for fremadrettet at styrke og udvikle den lokale erhvervsfremmeindsats yderligere til gavn for væksten og beskæftigelsen på Mors.

Analysen er både baseret på statistiske registerdata, 25 dybdegående kvalitative interview samt en omfattende spørgeskemaundersøgelse med svar fra over 300 lokale virksomheder.

IRIS Group har gennemført analysen fra september til december 2016.

Resultaterne fra analysen blev præsenteret på generalforsamlingen 16. januar af IRIS Groups direktør Jens Nyholm.

 

Du kan her læse den fulde rapport her >>