Skole- virksomhedssamarbejde

 

Adgangen til den rette kvalificerede arbejdskraft er afgørende for virksomhedernes vækst og udvikling, også i de kommende år.

Det kræver tæt samarbejde mellem erhverv og uddannelse at løse arbejdskraftudfordringen. I de sidste par år har Morsø Erhvervsråd bakket op om Uddannelses- og Erhvervsmessen, som UU har skabt.

Dette samarbejde udvides nu med et nyt initiativ, som Dueholmskolen og Morsø Erhvervsråd har søsat i kampen om fremtidens arbejdskraft på Mors.

Med dette initiativ er målet, at i juni 2020 har alle elever på 7. og 8. årgang besøgt mindst én virksomhed og mødt både virksomheder og medarbejdere i øjenhøjde.

 

En række lokale virksomheder har allerede sagt ja til at bakke op om initiativet og åbner derfor dørene for skolens elever.

Kontakt UU vejleder Susanne Kjærsgaard: T. 9970 6081 | E. skj@morsoe.dk, hvis du som lærer ønsker at få kontakt til virksomhederne.

 

Et virksomhedsbesøg vil typisk vare omkring 2 timer, og forløbet vil kunne se således ud:

Før

  • Eleverne læser om virksomheden og forbereder spørgsmål

Under

  • Fælles intro omkring virksomheden
    • historie, organisation, produkter, markedsføring, jobprofiler m.v. 
  • Rundvisning med opdeling i grupper, medarbejderen fortæller om deres vej gennem uddannelsesforløb, arbejdsliv m.v. 
    • eleverne har mulighed for at stille spørgsmål undervejs

Efter

  • Klassen efterbehandler på skolen

 

 

Virksomhederne: