Strategi for Morsø Erhvervsråd

Strategi for Morsø Erhvervsråd

Et stærkt erhvervsfællesskab på Mors

Det er Morsø Erhvervsråds klare mål og ambition at være en erhvervsforening, der kan ses, mærkes og høres – og som gør en forskel!

Vi skaber en dynamisk og attraktiv erhvervskultur på Mors både i forhold til erhvervsfremme og rammevilkår. En erhvervskultur, der fremmer vækst, innovation og fællesskab. Derfor præsenterer vi hermed nærværende strategi, der bærer titlen “Et Stærkt Erhvervsfællesskab på Mors”.

Strategien udgør fremadrettet vores fundament og formulerer en fælles retning og mål for Morsø Erhvervsråds forretningsområde. Strategiplanen indeholder bl.a. en beskrivelse af organisationen, kerneopgaver, strategiske pejlemærker samt konkrete indsatser.

Et erhvervsklima i top 10

Med denne strategi arbejder vi fokuseret på at skabe vækst, udvikling og øget beskæftigelse på Mors.
Det handler om at fremtidssikre rammerne for erhvervslivet og om fortsat at have en kommune med et erhvervsklima i top-10 nationalt.

Strategien understøtter ligeledes Morsø Erhvervsråds resultatkontrakt med Morsø Kommune, og dermed operatørrolle for den samlede erhvervsfremmeindsats på Mors for 2024 og 2025.

Strategien understøtter også udviklingsplan 2030 – Fælles om Mors samt Fælles om Mors og verden – planstrategi 2023, udarbejdet af Morsø Kommune.

Læs vores strategi her:

Har du spørgsmål til strategien, så kontakt Erhvervschef, Susanne Toftegaard Hansen på: sth@mer.dk