Vi kan hjælpe dig med medfinansiering og støtteordninger

 

Morsø Erhvervsråd er af Morsø Kommune udpeget til at være det officielle kontaktsted for iværksættere og virksomheder på Mors.

Morsø Erhvervsråd har adgang til det offentlige erhvervsfremmesystem i Danmark og er dermed også indgangen til øvrige kommunale, regionale og nationale medfinansierings- og støttemuligheder.

På Morsø Erhvervsråds kontor vil du derfor bl.a. kunne træffe medarbejdere fra Erhvervshus Nordjylland, FLAG/LAG og Norddanmarks EU-kontor. Hertil kommer en række øvrige iværksætter- og virksomhedstilbud og partnere, som Morsø Erhvervsråd samarbejder med.

 

Der findes i dag et meget stort antal tilbud for medfinansiering og støttemuligheder til etablerede virksomheder, som dækker de fleste behov.

Vigtige grundprincipper:

1. Næsten al støtte i Danmark til enkeltvirksomheder er - uanset formål - baseret på hjælp-til-selvhjælp også kaldet medfinansiering. Gives en krone i støtte, skal modtager i reglen selv helt eller delvist finansiere det samme beløb.  

2. Der ydes sjældent støtte til bygninger, maskiner, inventar og etablering.

3. Støtten ydes som regel ved offentlig medfinansiering af et udviklingsforløb med deltagelse af private rådgivervirksomheder, som har speciale i løsning af det konkrete behov.   

 

Er du interesseret i en uforpligtende samtale om dine vækstmuligheder med offentlig medfinansiering eller støtte, kontakt vores erhvervskonsulent på tlf. 97 72 48 00 eller send en mail til post@mer.dk