Persondatapolitik

Persondatapolitik for Morsø Erhvervsråd

Persondatapolitik hos Morsø Erhvervsråd

Det er Morsø Erhvervsråds målsætning at beskytte dine personlige oplysninger. Denne politik beskriver, hvordan vi håndterer personlige oplysninger der indsamles og behandles af Morsø Erhvervsråd, når du benytter vores hjemmeside, når du opretter dig som medlem, når du tilmelder dig arrangementer og i forbindelse med udsendelse af e-post m.v.

 

Hvad er personlige oplysninger?

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, fx navn, adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads. Som hovedregel kan du bruge hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt afgive personlige oplysninger om dig selv.

 

Hvordan indsamler Morsø Erhvervsråd personoplysninger?

Ud over de oplysninger som du selv indtaster i forbindelse med tilmelding til nyhedsmail, kan Morsø Erhvervsråd indsamle personoplysninger om dig på forskellige måder, herunder:

 • Ved brug af cookies på vores hjemmesiden
 • Ved at du selv afgiver oplysninger, eksempelvis ved at besvare et spørgeskema eller udfylde en formular
 • Ved at du tilmelder dig et af Morsø Erhvervsråds arrangementer
 • Ved at du bruger sociale medier, såsom Facebook, i forbindelse med Morsø Erhvervsråds tjenester, arrangementer eller som en del af kommunikationen med Morsø Erhvervsråd

I den forbindelse kan Morsø Erhvervsråd blandt andet indsamle følgende personoplysninger:

 • Navn, identifikations- og kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, e-mailadresse)
 • IP-adresse, oplysninger om styresystemet på din computer eller mobile enhed og den valgte browser
 • Online aktiviteter på hjemmesiden
 • Dine henvendelser, svar på spørgeskemaer eller andre formularer, og anden kommunikation med Morsø Erhvervsråd
 • Informationer om dig fra de sociale medier, herunder Facebook

Morsø Erhvervsråd behandler ikke følsomme oplysninger om dig.

 

Hvad bruger Morsø Erhvervsråd personoplysningerne til?

Morsø Erhvervsråd bruger oplysningerne til at målrette vores markedsføring og tilbud, så det er relevant for dig og andre brugere. Vi bruger desuden oplysningerne til at kunne levere vores ydelser til dig (eksempelvis når du tilmelder dig et arrangement).

Hvad er retsgrundlaget for, at Morsø Erhvervsråd behandler dine personoplysningerne?

Vores grundlag for at behandle dine personoplysninger er dels opfyldelse af aftaleforhold eller forpligtelser over for dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) og dels en interesseafvejning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores interesse i at kunne målrette vores kommunikations- og markedsføringsindsats, samt at levere den information du efterspørger.

 

Hvem videregiver Morsø Erhvervsråd personoplysninger til?

De personoplysninger du afgiver til os på hjemmesiden og ved fysisk kontakt anvendes kun af Morsø Erhvervsråd.

Såfremt du deltager i et program udbudt af Erhvervshusene, vil vi efter aftale videregive oplysninger til Erhvervshusene, for at de kan løse opgaven. Erhvervshusene er også forpligtet til at overholde GDPR.

Morsø Erhvervsråd videregiver kun personlige data i den udstrækning, lovgivningen kræver det, eksempelvis til politi eller myndigheder med fornødent retsgrundlag. Morsø Erhvervsråd benytter databehandlere til eksempelvis IT-drift og udsendelse af e-post.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år, efter aktiviteten er afsluttet/efter dit medlemskab er ophørt. Herefter anonymiseres persondata, medmindre andre forløb forhindrer det.

 

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Indsigtsret: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger
 • Berigtigelse og sletning: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du har – I særlige tilfælde – ret til at få slettet oplysninger om dig eller få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • Indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder og finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

Hvem er dataansvarlig, og hvordan kommer jeg i kontakt med Morsø Erhvervsråd?

Morsø Erhvervsråd (CVR-nr. 86481812), Holgersgade 1, 7900 Nykøbing M, post@mer.dk er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Du kan kontakte os på tlf. 97 72 48 00 eller mail post@mer.dk, hvis du har spørgsmål til behandlingen.

Kontakt os hvis du vil vide mere 

Flemming Moeslund Sørensen

Jens Vinther Christensen