Medfinansiering og støtteordninger

Vi er din indgang til medfinansiering

Støtteordninger

Der findes i dag et stort antal tilbud, med finansiel støtte til etablerede virksomheder og iværksættere. Derfor er den bedste løsning at tage afsæt i dine ønsker og din virksomheds måde at arbejde med finansiering på.

 

Desuden findes der mulighed for at søge indirekte støtte, ved at deltage i et samarbejde i programmer, finansieret gennem Innovationsnetværk, GTS Institutter eller andre specialiserede operatører.

 

Den følgende oversigt viser de mest kendte eksempler på medfinansiering og støtteordninger, og listen er derfor ikke udtømmende.

Vigtige grundprincipper

Næsten al støtte i Danmark til enkeltvirksomheder er – uanset formål – baseret på hjælp-til-selvhjælp også kaldet medfinansiering. Gives en krone i støtte, skal modtageren i reglen selv helt eller delvist finansiere det samme beløb.

 

Der ydes sjældent støtte til bygninger, maskiner, inventar og etablering.

 

Støtten ydes som regel ved efterbetalt medfinansiering af et udviklingsforløb. Typisk indgår der private rådgivervirksomheder, der har speciale i løsningen af det konkrete behov. Du vil typisk kunne få refunderet en større procentdel af udgifterne til disse rådgivere.

Lokale støtteordninger:

Puljer og fonde (mors.dk)

Nationale støtteordninger:

Forside | Virksomhedsprogrammet
Forløb | Erhvervshus Nordjylland (ehnj.dk)
Forside| Innovationsfonden

EU støtteprogrammer:

Støtteprogrammer - NordDanmarks EU-kontor (eu-norddanmark.dk)
Kontakt os hvis du vil vide mere 

Jens Vinther Christensen