Skip to main content

PRESSEMEDDELELSE

| Udgivet 8. november 2023 |

Morsø Erhvervsråd lancerer en ny strategi for 2024-2028 – Et stærkt erhvervsfællesskab på Mors

 

Morsø Erhvervsråd har netop udarbejdet en strategi der benævnes ”Et stærkt erhvervsfællesskab på Mors” der ser ind i perioden 2024-2028. Strategien sendes i offentlig høring frem til den 8. december kl. 12.00. Høringen skal sikre involvering, medejerskab og transparens i forhold til Morsø Erhvervsråds opgavevaretagelse, relevans og bidrag til erhvervsudvikling på Mors.

 

Strategien bygger på visionen om Morsø Erhvervsråd som erhvervslivets foretrukne mødested, hvor missionen er, at Morsø Erhvervsråd skaber bæredygtig vækst og erhvervsudvikling på Mors via vejledning og sparring målrettet iværksættere og virksomheder. Bestyrelsen har defineret 5 strategiske pejlemærker: synlighed, iværksætteri, trends, netværk og samarbejde – og erhvervsudvikling og i tilknytning hertil udviklet konkrete indsatser under hvert pejlemærke.  

 

Strategien omfatter ligeledes stillingtagen til FN’s 17 verdensmål og ESG-rapportering i forhold til Erhvervskontoret, her har vi taget vores egen medicin og fundet inspiration i forløbet Bliv Klima-Parat, som erhvervsrådet pt. gennemfører, udtaler Susanne Toftegaard Hansen, erhvervschef hos Morsø Erhvervsråd.

 

Med den nye strategi vil Morsø Erhvervsråd arbejde ud fra fokusområderne klima og grøn omstilling, digitalisering og automatisering, arbejdskraft og kompetenceudvikling. Det vægtes også fortsat højt konstant at have fokus på erhvervslivets egne efterspurgte behov og ønsker til særlige indsatsområder – disse afdækkes via opsøgende virksomhedsbesøg og en tæt virksomhedskontakt.  Rådet vil også arbejde for at styrke værdiskabende partnerskaber mellem erhvervslivet, Kommune, uddannelsesinstitutioner og andre relevante videns-aktører, både lokalt, regionalt og nationalt.

 

Formand for Morsø Erhvervsråd, Tage Odgaard, udtaler: “Vi er meget stolte af at præsentere vores nye strategi, som vi mener vil bidrage til at gøre Mors til et endnu mere attraktivt sted at starte og drive virksomhed. Vi har store ambitioner for de næste fire år, og vi glæder os til at samarbejde med erhvervslivet, alle vores medlemmer og samarbejdspartnere om at realisere dem.”

 

Den nye strategi er blevet til i en bred involveringsproces, hvor Morsø Erhvervsråd har afholdt workshops og dialoger med medlemmer, samarbejdspartnere og interessenter.

 

Strategien offentliggøres på hjemmesiden mer.dk

Strategien sendes nu i høring i fire uger, hvor alle interesserede kan komme med deres input og kommentarer. Høringsperioden slutter den 6. december kl. 12.00, og derefter vil Morsø Erhvervsråd behandle og vedtage den endelige strategi på bestyrelsesmødet den 14. december.

 

For mere information om Morsø Erhvervsråd og den nye strategi, besøg:

https://mer.dk/strategi-for-morsoe-erhvervsraad/