Skip to main content

| Udgivet 20. februar 2024 |

 

Morsø Erhvervsråd lancerer Klimanetværk

 

Morsø Erhvervsråd har taget initiativ til etablering af et Klimanetværk for virksomheder, organisationer og interessenter på Mors, der ønsker at bidrage til den grønne omstilling og reducere deres klimaaftryk. 

 

Klimanetværket er udsprunget af “Bliv Klima-Parat” kompetenceforløbet, som Morsø Erhvervsråd gennemførte i efteråret 2023, hvor ca. 20 lokale virksomheder deltog. Formålet med netværket er at inspirere og fremme bæredygtige løsninger i erhvervslivet, præsentere konkrete projekter og initiativer til CO2-reduktion, fremme samarbejde og partnerskaber mellem medlemmerne, og foretage fælles lokal interessevaretagelse over for beslutningstagere. 

 

I Klimanetværket vil der blive afholdt workshops, virksomhedsbesøg og netværksmøder, samt informeret om adgang til rådgivning, ressourcepuljer og finansieringsmuligheder til implementering af klimaindsatser.  

 

Det er en forudsætning, at man er medlem af Morsø Erhvervsråd for at deltage i Klimanetværket, og prisen er 5.000 kr. årligt. 

 

Susanne Toftegaard Hansen, erhvervschef hos Morsø Erhvervsråd, siger: “Vi er glade for den store interesse, vi har mødt fra de lokale virksomheder om den grønne dagsorden, og som vil være med til at gøre en forskel for klimaet. Vi håber, at Klimanetværket vil være med til at skabe synergi, videndeling og innovation på tværs af brancher og sektorer, og at det vil styrke og fremme Mors’ position som en klimaneutral ø i 2030.” 

 

For mere information om Morsø Erhvervsråds Klimanetværk, kontakt venligst Susanne Toftegaard Hansen på tlf. 97 72 48 00 eller e-mail: sth@mer.dk.